Grafológia, grafológiai elemzés

ÍRÁSELEMZÉS MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA

teljes személyiségkép

Az íráskép alapján mi grafológusok sok információt kapunk, melyek segítségével a teljes személyiség jellemezhető. Elemezni tudjuk az írásmintát adó teljes személyiségét, működésmódját (énképét, önértékelését, önbizalmát, kapcsolatait, érzelmi életét, munkatevékenységét, gondolkodásmódját és az őt befolyásoló, akár tudattalan mozgató erőket).

pályaorientáció

Milyen pályát válasszak? Jó pályát választottam-e? Mihez van tehetségem? Miben érdemes fejlesztenem magam? stb.

Ha ehhez hasonló kérdések foglalkoztatják, érdemes pályaorientációs vizsgálatot kérnie. Írása megmutatja dinamizmusát, határozottságát, döntőképességét, alkalmazkodási készségét, hogy alkalmas-e mások vezetésére, önállóan vagy csapatban dolgozik jobban, a rutinmunkát vagy a folyamatos új kihívásokat preferálja, kreatív-e stb. Mindezen ismeretek birtokában már könnyen megállapítható, mely pályákra alkalmasabb, melyekre kevésbé.

párkapcsolat

A párkapcsolati elemzéshez Ön és párja írása szükséges. A két személyiségkép elkészítése után megállapítható, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyek megkönnyítik az egymáshoz való alkalmazkodást, amelyek miatt vonzódnak egymáshoz, és melyek azok, amelyek ellentéteket szülhetnek. Ezzel átlátjuk a párkapcsolat alapjait, és ezután már következtetést vonhatunk le a feltett kérdés(ekkel) kapcsolatban.

munkahelyi kérdések

Írásunk mutatja dinamizmusunkat, határozottságunkat, döntőképességünket, alkalmazkodási készségünket, hogy alkalmasak vagyunk-e mások vezetésére, önállóan vagy csapatban dolgozunk-e jobban, a rutinmunkát vagy a folyamatos új kihívásokat preferáljuk-e, kreatívak vagyunk-e stb. Ezen tényezők vizsgálatával láthatjuk például, hogy melyek segítik vagy akadályozzák munkavégzését, kollégaival való együttműködését jelenlegi munkakörében, melyek hatnak jól illetve rosszul munkahelyi közérzetére, így segítséget kaphat az esetleg szükséges változtatás meghatározásához és kivitelezéséhez.

életvezetési kérdések

Az írás alapján a grafológiai elemzés után minden életterületre következtetni tudunk: énkép, önértékelés, önbizalom, kapcsolatok, érzelmi élet, munkatevékenység, gondolkodásmód, befolyással bíró, akár tudattalan működésmódok stb. Ha egy konkrét kérdés vagy nehézség foglalkoztatja élete kapcsán, írása kielemzésével információt nyerhetünk arról is, hogy mi okozza problémáját vagy bizonytalanságát adott téren, ami pedig hozzásegíthet a megoldás megtalálásához.

ÍRÁSELEMZÉS CÉGEK SZÁMÁRA

Humánerőforrás tanácsadás
pályaalkalmasság

Ha munkatársai kapcsán kérdései merültek fel, érdemes lehet pályaalkalmasságukat letesztelni. Írásunk grafológiai jellegzetességei mutatják dinamizmusunkat, határozottságunkat, döntőképességünket, alkalmazkodási készségünket, hogy alkalmasak vagyunk-e mások vezetésére, önállóan vagy csapatban dolgozunk jobban, a rutinmunkát vagy a folyamatos új kihívásokat preferáljuk-e, kreatívak vagyunk-e stb. Mindezen ismeretek birtokában már könnyen megállapítható, alkalmas-e adott munkakörre adott munkatársunk, és ha nem, mely területen lehetne az ő képességeit jobban kamatoztatni.

munkahelyi környezetbe való beilleszkedés

A kérdéses munkatárs személyiségét, munkastílusát és képességeit vizsgálva feltárható annak az oka, hogy az illetőnek miért nehéz beilleszkedni az adott munkakörnyezetbe, miért nem tud alkalmazkodni a többiekhez avagy a többieknek miért vannak gondjaik vele.
Ha nem is tud konkrét személyt megjelölni, hanem inkább úgy érzi, hogy általánosságban nem megfelelő az együttműködés és a kollegiális viszony munkatársai között, kimutatható, hogy mi okozza az ellentéteket és hátráltatja a haladást.
Új munkatárs felvétele esetén szintén tesztelhető, hogy az illető milyen valószínűséggel fog harmonikusan együttműködni kollégaival.

kiválasztás: a jelöltek közül ki a legalkalmasabb az adott munkakör betöltésére?

Ha új munkatársakat vesz fel, fontos felmérni, hogy objektív mutatók alapján (nem csak az interjú során keltett szimpátia miatt) is alkalmasak-e az adott munkakör betöltésére. Az grafológiai íráselemzés segítségével választ kapunk erre a kérdésre is.
Ha nem is tud konkrét személyt megjelölni, hanem inkább úgy érzi, hogy általánosságban nem megfelelő az együttműködés és a kollegális viszony munkatársai között, kimutatható, hogy mi okozza az ellentéteket és hátráltatja a haladást.

milyen tulajdonságokra tud rákérdezni?

 • agresszivitás
 • alkalmazkodóképesség
 • analitikus gondolkodás
 • anyagiasság
 • autoritás
 • becsületesség
 • biztos fellépés
 • csapatszellem
 • depresszió
 • diktatórikus alkat
 • dinamizmus
 • döntőképesség
 • előzékenység
 • empátia
 • eredetiség
 • érettség
 • extraverzió
 • felelősségtudat
 • figyelemzavar
 • gondoskodás
 • győzelemvágy
 • hajlékonyság
 • hajtóerő
 • hatalomvágy
 • határozottság
 • humorérzék
 • intelligencia
 • ítélőképesség, tárgyilagosság, stabilitás
 • jóindulat
 • képzelőerő
 • kétszínűség
 • kezdeményezőkészség
 • kicsinyesség
 • kitartás
 • kockázatvállalás
 • kommunikációs készség
 • koncentrációs készség
 • kötelességtudat
 • közöny-szociális környezettel szemben
 • kreatív intelligencia
 • leleményesség
 • lelkesedés
 • magabiztosság
 • megbízhatóság
 • meggyőzőerő
 • monotóniatűrés
 • műszaki intelligencia és kreativitás
 • nagylelkűség
 • nagyravágyás
 • nyitottság
 • önállóság
 • önbizalom
 • önkontroll
 • öntudatosság
 • önzés
 • ösztönzőerő
 • őszinteség
 • pontosság
 • precizitás
 • problémamegoldó képesség
 • rugalmasság
 • sikerorientáció
 • stabilitás
 • szabálykövetés
 • szervezőkészség
 • szigorúság
 • szisztematikus munkavégző képesség
 • szívósság
 • szociabilitás
 • találékonyság
 • tapintat, diplomáciai érzék
 • tárgyalóképesség
 • tervszerűség
 • tisztesség
 • törődés másokkal
 • törtetés
 • túlkontrolláltság
 • unalom, tompultság, monotónia
 • üzleti érzék
 • üzleti lojalitás
 • versenyszellem
 • vezetői képesség
 • vitalitás, energia
 • zárkózottság

Pszichológia

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK – Egyéni tanácsadás formájában

 • életvezetési nehézségek
 • élethelyzeti problémák, krízisek
 • kapcsolati és családi konfliktusok
 • társasági gátlás, alkalmazkodási nehézségek
 • önértékelési, önismereti problémák
 • stresszreakciók
 • életszakasz váltások konfliktusai
 • hangulatzavarok (pl. depresszió)
 • szorongásos zavarok (pl. pánikbetegség)
 • enyhébb evészavarok
 • személyiségzavarok
 • pszichoszomatikus zavarok
 • burnout/ kiégés

- Csoportos tanácsadás formájában

 • önismereti csoport
 • autogén tréning
 • szociális készség fejlesztés
 • fóbia, kényszer
 • enyhébb evészavarok
 • burnout/ kiégés

-Családi vagy párkapcsolati konzultáció formájában

CÉGEKNEK – csoportos és egyéni tanácsadás

 • csapatépítés
 • stresszkezelés
 • konfliktuskezelés
 • alkalmazkodás, beilleszkedés
 • önismeret
 • autogén tréning
 • szociális készség fejlesztés
 • szupervizió
 • asszertív tréning
 • burnout/kiégés

olvasson tovább!

Pszichológiával és grafológiával kapcsolatos kérdések

Itt kaphat választ pár kérdésre a foglalkozásokkal kapcsolatban. Ha az Ön által feltett kérdés nincs közöttük, kérjük írja meg nekünk, és mi mielőbb válaszolunk!

Pszichológiával kapcsolatos kérdések:

 • Milyen gyakran kell kezelésre járnom?
 • Amiről beszélünk, valóban köztünk marad?
 • Segíthet-e a beszélgetés? Miben különbözik a pszichoterápiás beszélgetés más beszélgetésektől?
 • Mi a konzultációk célja?
 • Mi az én feladatom mindebben?
 • Mit csinál a pszichológus, ha nem mondja meg, mit kell tennem, nem ad tanácsot, csak hallgat és figyel?
 • Nem vagyok meggyőződve arról, hogy lelki bajaim lennének, a gondjaim inkább testi természetűek (alvási problémák, szívpanaszok, gyomorpanaszok, izzadékonyság, fejfájás, rosszullétek, szexuális zavarok stb.). Hogy segíthet ezen a pszichológus?

Grafológiával kapcsolatos kérdések:

 • Mire jó a grafológia? Miben különbözik a pszichológiától? Miért hasznos kombinálni ezeket?
 • Mit árul el az íráskép?
 • Mit várnak tőlem?
 • Amiről beszélünk, valóban köztünk marad?
 • Mi a teendő, ha az elemzésből kiderül valami, amin változtatni szeretnék? Nyújtanak-e tanácsadást?
 • Kérhetem-e, hogy kizárólag egy témáról kapjak elemzést?
 • Mennyi ideig tart egy írást kielemezni?

ide kattintva elolvashatja az összes kérdést, és rá adott választ.